søndag 21. august 2011

Krig på kreditt

I løpet av tiåret som har gått har USA brukt anslagsvis 4.000 milliarder dollar på militære operasjoner og andre omfattende antiterrortiltak både hjemme og i utlandet, melder E24.

I samme periode har USAs statsgjeld økt fra 6.400 mrd til over 14.000 mrd dollar. Nær halvparten av økningen i statsgjelden kan altså knyttes til krigføring. Det er denne statsgjelden og den politiske tautrekkingen i Washington som har ført til degradering av USA som lånetaker.

Både krigen og underskuddet på det føderale budsjettet er problemet Obama arvet etter sin forgjenger, Den Store Leder, W.

Ingen kommentarer: