mandag 22. august 2011

Carl I Hagen vil trumfe EU

Frp-veteran Carl I. Hagen foreslår å leie inn spanjoler som skal arbeide tolvtimersskift i 14 dager til spansk tariff for å bygge firefelts veitunnel mellom Østfold og Vestfold, melder TV2. Ja ikke bare under Oslo-fjorden, Hagen vil bruke oppskriften over hele landet kan vi høre på NRK P2. Hagen antyder også lovendring for å få til dette.

Dette slår sikkert godt an hos bilglade velgere både i øst og vest, og det vil sikkert være fint for et Spania i krise. Men nok en gang avføder den gode tanke de største absurditeter. Norge er del av EUs indre marked der det er fri flyt av arbeidskraft, varer og tjenester fra blant annet Spania. Det er altså fritt frem for Vegvesenet å gi oppdrag til spanske entreprenørfirma, og det er fritt frem for Veidekke eller AF å tilsette spanske anleggsarbeidere som jobber på skift.

Men Hagen synes å gå lenger: Han vil lovregulere spanjolenes eventuelle pendling til og opphold i Norge, dette vil ikke bare kollidere med EUs regler men vil også være et absurd inngrep i den personlige frihet. Vegvesenet kan heller ikke pålegges å tildele oppdrag spesielt til spanske firma eller pålegge norske firma å tilsette spanjoler. Dette vil blant annet være brudd på prinsippet om at oppdrag skal gå til den beste tilbyderen.

2 kommentarer:

Sosialisten sa...

Motorvegen mellom Kristiansand og Arendal blei bygd av eit tysk selskap, med mange ungarnske underleverandørar. Eg meiner å hugse at dei hadde store problem og kostnadsoverskridingar under utbygginga, og at selskapet gjekk konkurs like etterpå. Men vegen blei jo bygd. Det var vel snakk om eit anbod i EØS-området, så spanske selskap kunne jo òg ha lagt inn bod, om dei hadde ynskt.

Konrad sa...

Nettopp. Hagen er ikke spesielt realitetsorientert. Eller kanskje han rett og slett vil innføre planøkonomi, ja det tror jeg faktisk han argumenterer for, da vil jo hans utfall mot "sosialistene" (eller var det "kommunistene" på 1980-tallet) høres merkelig ut. Men det er Frps kjerne: Ingen logikk og sammenheng, bare utspill som høres tilforlatelig ut for den som ikke tenker etter.