fredag 26. august 2011

Fjordman og andre tapere


Fjordman er i likhet med sin disippel ABB en taper, skriver Marie Simonsen:

Fjordman var en forførende demagog, men langt mindre sofistikert enn han er blitt framstilt som de siste ukene. Det ene øyeblikket raser han mot muslimers kvinneundertrykking, det neste mener han vestlige kvinner kan takke seg selv for å bli voldtatt av innvandrere siden de har fratatt mannen både evne og lyst til å forsvare dem. Han ser voldtekt som ledd i en krigføring mot den hvite mann, en krigføring kvinner selv har bidratt til i århundrer. Når menn ikke lenger kan forsvare sine kvinner, er undergangen nær. Tekstene syder av en idé om «Blut und Boden», av biologi og mannens rolle som overhode. Det moderne liv er en sammenhengende krenkelse mot mannen.


Tåler ikke dagslys.

1 kommentar:

Jorunn sa...

Den beste måten å uskadeliggjøre ekstremister på er å gjennomskue den psykologien som ligger i bunnen. Etter min mening er kjennetegnet på ekstremiseter at de mangler evne til å fungere som helhetlige enkeltindivider. De forsøker derfor å gå inn i vegeterende enheter hvor noen utgjør hodet og andre legemet. Hodet har tradisjonelt vært "den hvite mann",mens legemet har vært kvinner og andre raser. Nå har hodet blitt ganske desperat, for det er ikke lenger noen som vil gå inn i rollen som legeme. Et hode kan ikke overleve alene, og det tyr derfor til drastiske virkemiddel.