søndag 7. august 2011

Fjordmans Endlösung

Dagbladet har gått Fjordman (Peder Jensen) nærmere etter i sømmene og Jensen er nok ikke så snill og uskyldsren som han med god hjelp av VG blir fremstilt som:


En av Fjordmans mest siterte uttalelser er: «Islam og alle de som praktiserer det må bli totalt og fysisk fjernet fra hele den vestlige verden.» Denne setningen har han gjentatt en rekke ganger, også helt inntil det siste. Jensen skriver at vi alle vil bli muslimer om «vi ikke kriger mot dem og holder dem ute av våre land», og legger til at «det noen ganger vil bli nødvendig med militære handlinger for å knuse arabiske ambisjoner om storhet.»
Terje Emberland ved Holocaustsenteret mener Fjordman utvilsomt er høyreekstrem, og selv om Fjordman ikke er en klassisk nazist ser han flere ideologiske og retoriske likhetstrekk:


- Fjordman og hans likesinnede ønsker fysisk å fjerne muslimene fra Europa, det
ligger imidlertid ikke implisitt i det at han ønsker å utrydde dem. Men hans
oppfatninger er ikke ulike tankene til antisemittene på begynnelsen av forrige
århundre - det dreier seg i begge tilfeller om hat mot en folkegruppe som
oppfattes som et fremmedelement og som derfor må fjernes.

Emberland mener at Fjordman har et klart moralsk ansvar:


- Vi må ikke glemme at Fjordman flere ganger på nettet har uttrykt seg mye mer
voldelig enn Breivik. Han har spredd denne retoriske giften i årevis. Det er
helt opplagt at han har et stort moralsk, om ikke juridisk, ansvar ved å være
massemorderens viktigste inspirasjonskilde.

Etter mitt skjønn påhviler dette moralske ansvaret flere enn Fjordman. Det er for enkelt å si at ABB er en ensom ulv, ABBs ugjerninger oppsto ikke i et tomrom, "finns alltid ett ramverk av idéer som riktar och göder hatet, föder fiendebilderna och motiverar våldet". Disse ideen og fiendebildene som Petter Larsson skriver om har i sin tur blitt fremmet av identifiserbare aktører, disse ideene har blitt bevisst løftet frem og holdt i live av politikere, journalister og frilanskommentatorer i underskogen.

Oppdatering: Se også Øyvind Strømmens kronikk i Dag og tid.

Ingen kommentarer: