lørdag 27. august 2011

Narkomyter for fall

Svensk narkopolitikk (ikke så ulik den norske) har vært basert på syv forestillinger skriver Magnus Linton
1. Narkomisbruk er et meget stort samfunnsproblem
2. All narkotika er ekstremt farlig
3. ...derfor må all bruk ansees som misbruk
4. Alle misbrukere er slaver for narkoens avhengighetsskapende egenskaper
5. Misbrukerne kan ikke med egen vilje avslutte misbruket
6. Lang og intensiv behandling er en forutsetning for å avslutte misbruk
7. Derfor er tvangsmessige tiltak fra samfunnets side ikke bare er berettiget men også en plikt

Disse forestillingene er i stor grad myter, ser konklusjonen ut til å være i den boken Linton har lest.

Takk til Liberaleren for link


2 kommentarer:

Anonym sa...

Hur är det i Norge?

Konrad sa...

Ja si det