fredag 12. august 2011

Islamofobi og antisemittism - to alen av samme stykke

Et hovedargument mot å sammenstille islamofobi og antisemittisme, er forestillinga om at ”islamkritikken” kun retter seg mot en ide, en religion, mens antisemittismen retter seg mot en folkegruppe. Noe slikt klart skille finns imidlertid ikke når man studerer antisemittismens historie. Også antisemittismen har sitt utgangspunkt i spesifikk kritikk av den jødiske religionen. Kritikken av jødene som folk har i stor grad vært en oppfølging av kritikk av jødedommen i det at jødene er bærere av jødedommen akkurat som muslimer er bærere av islam. Den moderne rasebiologiske forestillingsverdenen om jødene som var viktig for Hitler personlig er et mye yngre historisk fenomen enn antisemittismen,... les resten av Holgersens innlegg.

2 kommentarer:

Anonym sa...

OFFENTLIG HØYTTENKNING OM RASISME, BULLSHIT, STRÅMANNSARGUMENTASJON, ISLAMHETS, TOTALITÆRE TENDENSER, KRISTENFUNDAMENTALISME, HOMOHAT, KRISTENFASCISME, KRISTENISME, ANTISEMITTISME, NYNAZISME, KRISTENNASJONALISME, HØYREVRIDD TOMPRAT, VENSTREVRIDD TØV, VOLDSROMANTIKK, KRIGSROMANTIKK, POLITIVOLD, INTELLEKTUELL FEIGHET, SVAK ARGUMENTASJON, KRIGSHISSING, NYTTIGE IDIOTER, POLITISK KORREKTHET, RETTSSIKKERHET, FORFALL I MEDIA, DÅRLIG EMPIRI, HYKLERI, UREDELIGHET, DOBBELTMORAL OG GENERELT PØLSEPRAT.

Er dette ironi?

Hva med MULLAH KREKAR, OMSKJÆRING, STØTTE TIL TERROR, OSV OSV... ?

Konrad sa...

Nei det er høyttenkning. Forstår du ikke norsk?

Støtte til terror? Vel, i Norge er terroren høyreekstrem, så da er det mest interessant å skrive om den høyreekstreme.

Mullah Krekar får rikelig omtale av andre, jeg har vel såvidt nevnt ham som en "pompøs pratemaker". La meg også minne om at Krekar selv var utsatt for et attentat.