fredag 5. august 2011

Når staten er svak, er æra sterk

"Eller sagt på ein annan måte – når staten var svak, var æra sterk. Ære og lov skapte saman dei normene samfunnet trong," skriver Kobbeltveit i BT og videre:


"Paradoksalt nok ville ein pakistansk rettspsykiater truleg ha større forståing
for Behring Breiviks æresbegrep enn ein norsk. Men det høver nok dårleg
ideologisk. Det er nok difor han, ifølgje DN tysdag, ber om å bli undersøkt av
ein japansk rettspsykiater."

Dette er nok en påminnelse om at ABB ligner mer på de han vil bekjempe, enn det han angivelig vil forsvare.

2 kommentarer:

Samer sa...

Kunne ikke sagt det bedre!
Han ba om å få japanske rettspykiatere, men det bare viser at ABB ikke skjønner bære av det han driver med.
Det er for eks. store forskjeller på Japan og Norge når det gjelder maktdistanse i samfunnet. Fjerne- og midtøstlige kulturer er maskulint orientert, mens nordmenn flest er feminine. De er mer kollektivistiske enn nordmenn spesielt og skandinaver generelt, som har til vane å være individualister. Det er her æresbegrepet kommer inn i bildet.
Så sånn sett blir en fagdommer fra Japan ikke oppfattet som rettferdig overfor det norske folket.
Hvis domstolene i Norge går med på å oppfylle dette ABBs kravet, er det han alene som tjener på det.
Jeg anbefaler ABB å lese om Geert Hofstede. Han er en professor i motivasjonsteori og har forsket i kulturfortåelse i mer enn 35 år nå.

Konrad sa...

Nå har vel også Hofstedes teori blitt kritisert og revidert, men hovedtrekkene du nevner er nok riktige. Ære og kollektivisme henger nok sammen som du sier, uten at jeg har sett konkret studier. Vi skal heller ikke glemme at ære fortsatt spiller en rolle i Norge, men kanskje på andre "saksområder" enn i Pakistan eller Japan.

Det er vel ikke snakk om fagdommer, men sakkyndig (vitne), såvidt jeg kan forstå. Jeg tviler på om retten vil oppnevne sakkyndige fra Japan.