onsdag 17. august 2011

Avprogrammering av muslimer

Leder i Buskerud Frp, Trond Røed, sendte i 2004 ut et dokument til 100 partifeller hvor han argumenterte for forbud mot forkynnelse av islam - og at muslimer bør «avprogrammeres» i form av psykiatrisk behandling. Trond Røed satt som gruppeleder i Hurum Frp da han i 2004 sendte ut dokumentet «Islam - terrorens religion og ideologi» til 100 av sine partikollegaer, i følge VG.

Det er altså ikke mangel på bygdetullinger i Frp. Trond Røed er ordførerkandidat og offisere av yrke, i følge VG.


Ingen kommentarer: