fredag 26. august 2011

Nok en avsporing

NSB CargoNet vil legge ned ulønnsomme godstogstrekninger. Dette kan bety 100 000 flere vogntog på veiene. Dovrebanen er en av strekningene som vil bli rammet dersom godstrafikken trappes ned. Dårlig punktlighet er en av hovedårsakene til at CargoNet sitt marked er i ferd med å falle sammen. Regjeringen har villet doble mengden gods på togbane, men store forsinkelser i togtrafikken kan nå føre til at det motsatte skjer, melder NRK.

Det høres nesten ut som en dårlig vits. Dovrebanen dekker samme strekning som E6 (Gudbrandsdalen) og riksvei 3 (Østerdalen). Disse to hovedveien nordover er allerede overbelastet med tungtrafikk, NSBs beslutning vil gjøre situasjonen betydelig verre. Det politiske presset for milliardinvesteringer på disse to veiene vil øke tilsvarende. Samtidig utredes høyhastighetstog. For regjeringen ville det vært mest målrettet å subsidiere jernbanen for å få trailerne bort fra veiene. Gods er langt mer tålmodig enn personer, 5 eller 6 timer Oslo-Trondheim er ikke så viktig bare godset kommer frem torsdag som avtalt (istedet for mandag uken etter).

2 kommentarer:

kee sa...

Det har blitt hevdet at forsinkelsene skyldes dårlig vedlikehold, men det er vel en faktor som er mer avgjørende: Det er ikke plass på en enkeltsporet bane med få krysningsspor til all den trafikken som det legges opp til. En hver forsinkelse vil da forsterke seg, og bli aller størst på uprioritert trafikk som gods. kehold, men det er vel en faktor som er mer avgjørende: Det er ikke plass på en enkeltsporet bane med få krysningsspor til all den trafikken som det legges opp til. En hver forsinkelse vil da forsterke seg, og bli aller størst på uprioritert trafikk som gods.

Konrad sa...

Helt klart. Jernbanenettet i Norge er mildt sagt utidsmessig. Istedet lar man altså veiene bli overbelastet med trailere. På deler av hovedveier som E16 Bergen-Oslo er hvert fjerde kjøretøy en trailer, men fordi trailere kanskje veier 50 tonn er 90 % av fraktet vekt langtransport. Foruten å fylle opp veiene gir trailere også forholdsmessig stor slitasje, en enkelt trailer sliter like mye som flere tusen personbiler.

Trailere bør derfor betale høyere veiavgift. Da vil kanskje større deler av frakten flyttes til bane eller båt.