torsdag 25. august 2011

Mer arbeidsinnvandring, mindre familieinnvandring

50 000 personer med ikke-nordisk statsborgerskap innvandret til Norge for første gang i løpet av 2010. Arbeidsinnvandringen steg, mens familieinnvandringen sank fra 2009 til 2010. Antall personer med flukt og utdanning som innvandringsgrunn holdt seg stabilt. Se resten av tallene hos SSB.
Nok en polsk muslim lurer seg inn i landet.

Ingen kommentarer: