lørdag 6. august 2011

Noen ekte politimenn er også islamofobe

Steinar Langholm, som vel er identisk med politistasjonssjefen i Egersund, har skrevet en rekke debattinnlegg i Aftenbladet. Det uvanlige er ikke at slike innlegg kommer fra folkedypet, men i dette tilfellet en ledende politijurist og muligens kommende politimester. F.eks. dette fra 23.april 2009:

Min hensikt var å påvise sammenhengen mellom Muhammeds liv og lære og
grusomheter begått opp gjennom historien, for å bidra til å forebygge nye
grusomheter i fremtiden. (...) Dersom det legges lokk på debatten ved å benekte
at islam innebærer en trussel mot disse verdiene, overlater vi arenaen til de
som arbeider for å legge verden under Allah. Redaktøren trekker inn ulike
grusomheter begått av kristne stater, men siden det ikke er påvist noen
sammenheng mellom Jesu liv og lære og disse grusomhetene, er argumentasjonen
irrelevant. Verden vil heller aldri komme lenger om en fortsetter med å fordele
skyld for gamle ugjerninger.
Langholm påstår å bygge på "eksperter" og nevner Ayaan Hirsi Ali, Robert Spencer, Bat Ye'or og Andrew Bostom. Disse selvoppnevnte ekspertene er i hovedsak høyrerekstreme propagandamakere og blant ABBs helter (mer ABBs klipp og lim her). Det må være riktig pinlig for politidistriktet å ha en leder som foretrekker et så dårlig selskap.

Poenget snappet hos Strøsknes, men jeg finner ikke originalsitatet brukt i Strøksnes kommentar:

Kan redaktøren si noe om hva som vil skje med oss om ‘Muhammads hær kommer
tilbake’, slik det trues med, ved at muslimene blir i flertall og tar styringen
i Norge? Kan redaktøren i så fall utelukke at dimmi-ordningen på nytt blir
innført, slik at alle ikke-muslimer enten blir drept eller redusert til
annenrangs mennesker uten de mest elementære rettigheter...?

Ingen kommentarer: