torsdag 11. august 2011

Kjære statsråd Lysbakken!

Jeg leser med stor interesse intervjuet i Klassekampen (10.aug), der du sier at du vil konfrontere hatet, sitat:

- Jeg har i alle fall tenkt sånn før at enkelte standpunkt er så langt ute at det ikke har vært noen hensikt i å imøtegå dem. Men er det noe jeg skal gjøre etter denne tragedien er det å systematisk konfrontere også den mest ekstreme islamhetsen.

Samtidig støtter IMDi, direktoratet med ansvar for å iverksette din politikk, organisasjonen Human Rights Services (HRS). HRS drives av Hege Storhaug og Rita Karlsen. På deres lønningsliste står blant annet den krasse islamkritikeren, den paranoide Bruce Bawer, tidligere arbeidet også raseteoretikeren Jens Thomas Anfindsen for HRS. HRS har i det siste kommet i et kritisk søkelys for sin oppslutning om det samme ideologiske grunnlaget som vi finner i ABBs manifest. Burce Bawer, en nær alliert av Hege Storhaug, har endog snakket om etnisk rensing som en mulighet. Storhaug selv har omtalt fredelige og fromme muslimer som quislinger. Dette kommer i tillegg til kritikken mot HRS' operative virksomhet.

Jeg håper derfor at du følger opp din egen lovnad med å svare på spørsmål som: Hvordan passer HRS' aggressive holdning overfor muslimer/islam med ditt og direktoratets arbeid for mangfold, inkludering, dialog og holdningsskapende arbeid? Vil HRS fortsatt få statsstøtte til sin virksomhet? Vil du gå offentlig i rette med Storhaug og hennes meningsfeller?

3 kommentarer:

Pleym sa...

Konrad, det bør være et prinsipp at den til enhver tid sittende regjering ikke kan ta fra organisasjoner statsstøtten fordi man er uenig i det synet organisasjonen forfekter eller dens formål.

Istedet bør statsstøtten fjernes for alle. Så slipper man problemet med å bli konfrontert med meningene til organisasjonene man gir statsstøtte.

Konrad sa...

Jeg tenker her på støtte basert på virkemidler. La oss si at HRS' retorikk (rent hypotetisk) fører til større mistenksomhet mellom folkegrupper, flere fordommer, vanskeligere inngang på arbeidsmarkedet for noen grupper etc., er dette neppe fremmende for ønsket om inkludering (som IMDi og Lysbakken driver med) og da er det ganske meningsløst å sponse HRS utfra inkluderingsformål. Etter mitt syn er ikke dette hypotetisk, det er et faktum. Så dette handler ikke om formål eller ideologi, men om effekter.

Konrad sa...

Presisering: Jeg er (naturligvis) enig med Pleym i at statsråden ikke kan straffe organisasjoner bare fordi de slumper til å være uenig med statsråden. HRS er mot hijab, Lysbakken sier (tror jeg) at hijab er helt OK. Men det er for enkelt å bare snakke om "meninger". Verden består ikke bare av meninger a la carte, det man gjør har effekter. Hvilket formål (mening) HRS har blir underordnet, dersom HRS aktiviteter bidrar negativt til inkludering. IMDi og overordnet departement skal jo fremme inkludering. Slik sett er det helt klart grunnlag for å trekke tilbake statsstøtten.

Analogi: Vegvesenet har som oppgave og formål å bygge og vedlikeholde veier. Dersom Vegvesenet hovedsakelige og målrettet ødelegger veier, er meninger, ideologi eller formål irrelevant, det er resultatet som teller.