mandag 8. august 2011

Det enkleste er psykiatri

Det enkleste er å stemple ABB som gal, sier Carsten Jensen til Klassekampen (6.aug), men det er bare en annen måte å si at dette kan vi ikke diskutere, det er en naturkatastrofe ingen kan bebreides. Tvertimot er dette en invitasjon til politisk modenhet, sier Jensen:


- Det er for så vidt riktig at han utførte dette alene, men han deler sin
virkelighetsoppfatning med massevis av mennesker. Det er ingenting i det
manifestet han har skrevet som overrasker en danske. Jeg hører Anders Behring
Breivik fra Folketingets talerstol hver eneste dag. Jeg ser ham på TV-nyhetene
hver eneste dag. Jeg leser en artikkel av han i avisa min hver eneste dag.
(...)
Jensen tror at Breivik «på en usedvanlig tungnem måte» har tatt den
offentlige retorikken for alvorlig:

- Vi fortelles av politikerne våre at muslimer er trusselen. Han ville bare gi en hånd med. Han gikk bare til rota av problemet. De vil si til han: «Ja men, det var jo ikke sånn ment, du skulle ikke skyte noen, du skulle bare hate dem, slik som oss. Du kunne blitt en god politiker. Men du misforsto.»


4 kommentarer:

Erling Skakke sa...

De siste tiårene før annen verdenskrig var antisemittismen og ideen om en verdensomspennende jødisk konspirasjon felles tankegods i store deler av Europa – uten at man verken den gang eller i ettertid har diagnostisert all naziyngelen som psykotiske. Mange av dem ble massemordere. Fortsatt ikke psykotiske. Er det noen grunn til å karakterisere en moderne massemorder med tilsvarende ideer om muslimer som sinnssyk?

Konrad sa...

Den gode grunnen er å slippe den politiske debatten. Dette har fra første øyeblikk vært en strategi fra de som står ABB nærmest ideologisk. Siv Jensen og OJ Anfindsen samt Borten Moe er blant de få som har antydet noe om "språkbruken".

ABB er nok ikke psykotisk i medisinsk forstand, men han kan defineres "sinnsyk" rent juridisk pga en viss realitetsbrist. En psykotisk person ville nok ikke vært i stand til å gjennomføre dette angrepet, det må tross alt et ganske klart hode til for å forberede og gjennomføre denne udåden. I gamle dager ville man kanskje "varig svekkede sjelsevner" om en person som er konstant farlig, en psykopat(det en psykiater nå vil kalle antisosial person). Men ABB er med sin selvkontroll og tålmodighet nok ikke en typisk psykopat, han er mer stormannsgal, maktsykt og forfengelig, muligens som resultat av skjørt selvbilde (altså en narsissist).

Erling Skakke sa...

Jeg er enig med deg i at en "god" grunn til å stemple ABB som sinnssyk er å ufarliggjøre - og distansere - seg fra den brune politiske gjørma som denne mannen har næret seg på. Det vil alltid være et definisjonsspørsmål hva "normalitet" er. I det gamle sovjet ble politiske motstandere definert som psykiatriske kasus. Jeg ser for meg at her kan nære politiske naboer bli definert som sinnssyke, og dermed kan man selv fortsette å spre møkk. Bare se på stakkars Fjordman som ble så stygt behandlet av politiet...

Konrad sa...

ABB vil nok få en diagnose, men det er bare halve forklaringen, resten er politikk og det er ubehagelig for Frp, men også for Borten Moe, Kolberg og en rekke frilansere (som Fjordman). Jeg er klart enig med Carsten Jensen.