mandag 8. august 2011

I blindsonen

Det blir hevdet at ABB var under PSTs radar og umulig å oppdage i tide. Høyreekstrem terror har i allefall vært i offentlighetens blindsone, kanskje også politiets. Øyvind Strømmen har som alltid gjort utmerket research og viser at islamistisk terror utgjør unntakene i rekken av høyreekstrem terror i Norge. Han skriver: "Sakte, men sikkert oppstod eit mantra: Alle muslimar er ikkje terroristar, men alle terroristar er muslimar. Det var rein løgn, og ofte ein del av hatpropaganda, men det sank inn hjå mange."Høyreekstreme? Hvor? Jeg ser ingen.

Ingen kommentarer: