lørdag 13. august 2011

Internettradikalisering

«Ekstremistene er framfor alt på utkikk etter sårbare unge mennesker fra middelklassen som vanligvis ikke har dukket opp på politiradaren. (...) Trusselen er global, den er virtuell og den står på dørterskelen vår. Det krever en global politiinnsats å motarbeide dette». (Ronald K. Noble, Interpol, 21.sept 2009)

Dette kan vi lese i Øyvind Strømmens kronikk i Klassekampen 13.aug. Strømmen understreker at advarselen fra Interpol fikk liten oppmerksomhet*. Strømmen skriver avslutningsvis:


De kritiske spørsmålene må stilles, ikke bare til ekstremistene, men også til
dem som ved å låne ideer, argumenter og politikk fra konspirasjonsteoretikere og
høyreekstremister har bidratt til en banalisering og legitimisering av
ekstremismen. Noen vil kalle det en heksejakt. Jeg vil kalle det å få slutt på
naiviteten.
*Søk i Atekst (avisenes tekstarkiv) gir ingen treff på Interpol og høyreekstremisme. Derimot siteres advarsler om al-Kaida relatert terror 21.september 2010 av NTB, pressemeldingen fra Interpol siteres av Utrop 23.september 2010. Det pussige her er at interpols pressemelding ikke nevner al-Kaida eller islamistisk terror: "...terrorist recruiters exploited the web to their full advantage as they targeted young, middle class vulnerable individuals who were usually not ‘on the radar of law enforcement’." Men hos NTB har "terrorist recruiters" blitt til "al-Qaida å rekruttere folk", og hos BBC "making recruitment much easier for al-Qaeda". Det ser altså ut til at Interpol advarte mot generell radikalisering "under radaren", og at al-Qaeda er lagt til for journalistens egen regning.Ingen kommentarer: