søndag 7. august 2011

Med buksene nede

Martin Grüner Larsen har samlet nye og gamle uttalelser fra politikere og kommentatorer. Sett i sammenheng er dette pinlig lesning. Den notoriske Bruce Bawer (Hege Storhaugs ideologisk håndtlanger) gikk i 2007 inn for etnisk rensing (en løsning Fjordman også ivret for): "They have armies. They have police. They have prisons. They’re in a position to deport planeloads of people every day. They could start rescuing Europe tomorrow." På samme måte som Fjordman sutrer han over at det etter 22.juli blir vanskelig å være islamofob.

Siv Jensen var bekymret i februar 2011:

- Tross tilsynelatende vellykket integrering enkelte steder, så er det slik at
alle som blir tatt for forsøk på terror er personer med ikke vestlig-bakgrunn.
Disse blir blant annet rekruttert blant andre generasjons innvandrere. Felles
for alle sammen, er at de har vokst opp i et vestlig samfunn, og likevel blitt
indoktrinert til å hate vestlige verdier. (...) Vår jobb er å hindre spredning
av hatideologien.
Islamkritikeren Pamela Geller (som står bak Atlas Shrugs) skrev forøvrig på sin blogg: “If anyone incited him [ABB] to violence, it was Islamic supremacists." Nok en gang er det muslimenes eller islamistenes skyld.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Kan ikke vi bestemme for at slike som Hege Storhaugs og Bruce Bawer ikke får statsstøtte for å drive en tilsynelatende hatkampanje mot norske statsborgere? Det er jo tross alt Stortinget som bevilger dem statstøtten, og sånn sett sørger for at de i fred får fare med løgn og propaganda som ikke har rot i virkeligheten.
Jeg vet ikke helt hva som skal til for å stoppe disse folkene, men noe må gjøres - snart.

Konrad sa...

Selv tåkehoder som Storhaug og Bawer har ytringsfrihet. "Det er enhvers rett å gi uttrykk for den forvirring som hersker i hans indre."

Men jeg synes det er dypt problematisk at de får statsstøtte for å drive rasistreiret sitt. Tidligere ble denne endog gitt direkte av Stortinget (noe som er uvanlig for slikt), Frp presset dette gjennom. Nå støttes de via IMDi, men antakelig etter politisk godkjenning hos statsråden som nå heter Audun Lysbakken.

Det er oppsiktsvekkende at Lysbakken lar dette fortsette.

Anonym sa...

For så vidt enig, som alltid. Men det ser ut som ytringsfriheten misbrukes på det groveste av dem, særlig når påstandene de fremmer, er bygget på falske premisser.
Hvor går grensen mellom legitim tilpasning til en ny kultur og ofring av innvandrernes egne verdier og skikker? Det er helt klart at nyankomne står overfor en utfordrende situasjon hva integrering angår, men slike som Hege Storhaug og Bruce Bawer bør legge til rette for en sunn og fornuftig integreringspolitikk, fremfor å tråkke på andres verdier og behandle dem som annenrangs borgere.
Jeg er selv innvandrer fra Midtøsten og snakker av erfaringer :)
Hadde store problemer med å integrere meg de første 4-5 årene. Denne perioden var ikke akkurat ukritisk for meg. Antar at også andre nyankomne innvandrere vil mer eller mindre stå overfor slike utfordringer.

Konrad sa...

Jeg er helt enig i at Storhaug forsøpler offentligheten, hun er naturligvis i sin fulle rett, men redaksjonene er også i sin fulle rett til å ikke å slippe henne til. Hennes tulleargumenter må drepes med bedre motargumenter.

Storhaug har nok gjort et par viktige ting (det skal hun ha), men det har helt klart sklidd ut i ren propaganda og det tror jeg er svært skadelig for integrering. Hun har da også fått kraftig kritikk fra mange av de jentene hun skulle "hjelpe", det er altså noe som skurrer.