mandag 15. august 2011

Tyskland degenereres

Sarrazin mener at Tyskland kan gå under gjennom det han kaller en demografisk betinget uthuling av landets intellektuelle potensial. Dette skjer, hevder han, ved at Tysklands muslimer får flere barn enn andre tyskere, skriver Espen Søbye om Sarrazins bok.

Sarrazins bok inneholder mye rart, ser det ut til, men å konkludere med at muslimene er genetisk mindreverdige er både snurrig og oppsiktsvekkende. Snurrig fordi muslimer (selv med et generøst rasebegrep) neppe kan kalles en rase, altså en genetisk definert folkegruppe. Oppsiktsvekkende fordi dette skjer i Tyskland, der slike ideer ble kastet på skraphaugen våren 1945.


Ingen kommentarer: