mandag 15. august 2011

Norge bør deislamifiseres

Problemet i Norge er ikke islam, men at den generelle debatten om islam har fått altfor stor plass. En av de gode tingene som kan komme ut av 22.juli er at offentligheten deislamifiseres, og at vi går tilbake til å diskutere konkrete saker. Øyvind Strømmen setter opp fem punkter til venstresiden og poengterer blant annet at debatten om islam bør moduliseres og at debatten generelt bør deislamifiseres: "Problemet med kjønnslemlestelse er ikke at uskikken praktiseres i enkelte muslimske land, men at den praktiseres i det hele."

Altså: la oss diskutere saker, la oss diskutere løsninger, la oss balansere hensyn i den enkelte sak, la de store prinsippene komme til syne i de konkrete sakene.

Men la oss for all del ikke jakte på den Store og Enkle Sannheten om islam. La oss for all del unngå det Strømmen kaller "puslespillislam": "der man sitter og pusler sammen de verste eksemplene man kan finne i ulike kulturer som knyttes til islam, historisk og idag, for å sette sammen et så stygt mulig bilde av religionen som mulig".

Ingen kommentarer: